Cách mua Thanh toán Bảo hiểm Bảo Việt bằng Ví MoMo

Chủ đề: Cách mua Thanh toán Bảo hiểm Bảo Việt bằng Ví MoMo

Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, thành viên nòng cốt của Tập đoàn Tài chính Bảo Việt. Tính đến nay, Bảo hiểm Bảo Việt đã phát triển hệ thống mạng lưới gồm 69 công ty thành viên và hơn 300 phòng kinh doanh phục vụ khách hàng trên toàn quốc, hơn 3.000 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tiềm lực tài chính vững mạnh, sản phẩm đa dạng và ưu việt, năng lực quản trị kinh doanh, quản lý rủi ro và giải quyết bồi thường tốt.

Ngày 1/2/2018, Ví MoMo chính thức trở thành kênh bán trực tiếp các sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt: Bảo hiểm xe ô tô, xe máy; Bảo hiểm sức khỏe, ung thư; Bảo hiểm du lịch… Sự hợp tác của Ví MoMo và Bảo hiểm Bảo Việt mang lại cho khách hàng trải nghiệm thú vị khi được chủ động chọn mua, thanh toán với quy trình khép kín vô cùng dễ dàng, tiện lợi và an toàn.

Các bước mua và Thanh toán Bảo hiểm Bảo Việt bằng Ví MoMo

Bước 1: Chọn Bảo hiểm

Đăng nhập Ví MoMo. Tại màn hình chính, chọn Bảo hiểm hoặc Tất cả dịch vụ.

Bước 2: Chọn Bảo Việt

Bước 3: Chọn Bảo hiểm xe máy

Bước 3: Chọn Bảo hiểm xe máy

Bước 4: Chọn gói bảo hiểm

Bước 5: Điền thông tin xe

Bước 6: Điền thông tin giao hàng

Bước 6: Điền thông tin giao hàng

Bước 7: Kiểm tra thông tin

Bước 8: Chọn Thanh toán ngay

Bước 9: Xác nhận thanh toán

Bước 9: Xác nhận thanh toán

Leave a Reply