Magiamgia360 – Mã Giảm Giá 360 là website hoạt động miễn phí, đi kèm đó, luôn có những chính sách bảo mật đảm bảo cho khách truy cập.

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để biết rõ về những thông tin thông tin cá nhân nào của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Magiamgia360.com

Các chính sách bảo mật tại Magiamgia360.com

Magiamgia360.com thu thập thông tin cá nhân nào?

Khi đăng ký nhận bản tin khuyến mãi tại Magiamgia360, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, email để giúp Magiamgia360.com cung cấp tin tức, dịch vụ tức thời đến bạn.

Magiamgia360.com thu thập thông tin lúc nào?

Magiamgia360.com thu thập thông tin khi bạn bấm nút đăng ký nhận bản tin khuyến mãi.

Thông tin tại Magiamgia360.com được lưu trữ trong bao lâu?

Thông tin của bạn được lưu trữ từ khi bạn cung cấp thông tin cho Magiamgia360.com cho đến khi bạn hủy nhận tin hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử.

Thông tin của bạn được Magiamgia360.com dùng làm gì?

Magiamgia360.com có thể sử dụng thông tin từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

Nâng cao chất lượng nội dung, bài viết trên Website https://magiamgia360.com
Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật mã giảm giá, khuyến mãi mới.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Magiamgia360.com sử dụng chứng chỉ SSL được chứng nhận bởi tổ chức COMODO trong kết nối. Đảm bảo bạn luôn an toàn khi truy cập vào https://magiamgia360.com

Việc sử dụng ‘Cookie’?

Magiamgia360.com không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về khách truy cập, theo dõi người dùng, thông tin người dùng cụ thể ghi trên các trang người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại khách truy cập trình duyệt hoặc các thông tin khác mà người truy cập sẽ gửi thông qua trình duyệt của họ.

Các bên thứ ba

Magiamgia360.com không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Magiamgia360.com có thể cung cấp tin khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Magiamgia360.com không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang website được liên kết.

Quảng cáo của Google

Magiamgia360.com có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Magiamgia360.com. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Magiamgia360.com cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Magiamgia360.com

Liên hệ với Magiamgia360.com

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật, hãy gửi thông tin đến Magiamgia360.com qua trang Liên Hệ.